Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu II - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

JEDZ

Załącznik nr 1 formularz Oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie dot.części zam realiz konsorcjum

Załącznik nr 3 wykaz wykon robót budowlanych - poprawiony

Załącznik nr 4 wykaz osób skierowanych do wyk zam

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 wzór umowy

Załącznik nr 7 zobowiązanie do udost zasobów

Załącznik nr 8 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 oświadczenie o aktualności informacji

Zawiadomienie o odwołaniu

Odwołanie

Zmiana SWZ w zakresie wzoru umowy 06.09.2021 r.

Załącznik nr 6 zmieniony 06.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania 07.09.2021 r.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 07.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania 2, 13.09.2021

Zał. 1 do odpowiedzi z 13.09.2021 r.

Zał. 2 do odpowiedzi z 13.09.2021 r.

Zał. 3 do odpowiedzi z 13.09.2021 r.

Zał. 4 do odpowiedzi z 13.09.2021 r.

Zał. 5 do odpowiedzi z 13.09.2021 r.

Zał. 6 do odpowiedzi z 13.09.2021 r.

Zał. 7 do odpowiedzi z 13.09.2021 r.

Zmiana SWZ w zakresie wzoru umowy 13.09.2021 r.

Załącznik nr 6 wzór umowy zmieniony 13.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania 3 z 17.09.2021 r.

Zał. 1 do odpowiedzi z 17.09.2021 r.

Zmiana SWZ w zakresie wzoru umowy 17.09.2021 r.

Załącznik nr 6 wzór umowy zmieniony 17.09.2021 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania 4, z 22.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania na 5, z 24.09.2021 r.

Zmiana SWZ w zakresie wzoru umowy 24.09.2021 r.

Załącznik nr 6 wzór umowy zmieniony 24.09.2021 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o sprostowaniu-zmiana terminu składania ofert

Zmiana SWZ w zakresie formularza oferty 12.10.2021 r.

Załącznik nr 1 formularz Oferty poprawiony 12.10.2021 r.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-08-23 10:47:43.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ podpisany

JEDZ Budowa szkoły

Załącznik nr 1 formularz Oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie dot.czesci zam realiz konsorcjum

Załącznik nr 3 wykaz wykon robot budowlanych

Załącznik nr 4 wykaz osób skierowanych do wyk zam

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 wzór umowy

Załącznik nr 7 zobowiązanie do udost zasobów

Załącznik nr 8 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 oświadczenie o aktualności informacji

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu

Zawiadomienie o odwołaniu

Odwołanie PORR

JEDZ

Odpowiedzi na pytania (2) do SWZ

Załącznik nr 3 wykaz wykon robót budowlanych - poprawiony

Informacja o zmianie SWZ w zakresie wzoru umowy (załącznik nr 6)

Załącznik nr 6 wzór umowy po zmianiach 19.07.2021

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 3

Załącznik do odpowiedzi z dnia 20.07 dot. central wentylacyjnych

Załącznik do odpowiedzi z dnia 20.07 komputery i laptopy

Ogłoszenie zmian nr 2- zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania (4) do postępowania

Załączniki do odpowiedzi z 23.07

Odpowiedzi na pytania (5)

Zał. nr 1 do odpowiedzi z 29.07.2021

Zał. nr 2 do odpowiedzi z 29.07.2021

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 6

Załączniki do odpowiedzi z dnia 02.08.2021

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące udzielonych odpowiedzi

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-06-29 09:36:11.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Plan postępowań na rok 2021

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

zał. 9 Projekt umowy ze zm.

zał.2 Opis przedmiotu zamówienia 05.10.2020

SIWZ zmieniony 05.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ 05.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

1.Formularz oferty.

2.Opis przedmiotu zamówienia.

3.Oświadczenie o spełnienianiu warunków udziału w postępowaniu.

4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

5 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.

6. Wykaz osób.

7. Wykaz wykonanych zamówień.

8. Oświadczenie grupa kapitałowa.

9. Projekt umowy.

- Informacja o wyborze oferty (pdf)

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:04:23.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II - Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ (aktualny)

1. Formularz oferty (aktualny)

2. Opis przedmiotu zamówienia

3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Koncepcja

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

6. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

7. Wykaz osób

8. Wykaz wykonanych zamówień

9. Wykaz wykonanych zamówień

10. Projekt umowy

- Modyfikacja SIWZ 16.04.2020

- Odpowiedzi na pytania do SIWZ Guzowski

- Odpowiedzi na pytania do SIWZ Project Energy Sp. z o.o.

- Odpowiedzi na pytania do SIWZ strona

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty (pdf)

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-09 11:19:06 | Data modyfikacji: 2020-04-09 11:20:10.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

1. Formularz oferty

2. Koncepcja

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

6. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

7. Wykaz osób

8. Wykaz wykonanych zamówień

9. Oświadczenie grupa kapitałowa

10. Projekt umowy

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Modyfikacja SIWZ

- Odpowiedzi na zapytania

- Odpowiedzi do SIWZ

- Odpowiedzi

- Protokół otwarcia ofert.

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-03-18 18:06:12 | Data modyfikacji: 2020-04-09 11:19:54.
Organizacja usługi żywieniowej i noclegowej w
ramach miesięcznych praktyk zawodowych
 
zawiadomienieo wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-05-06 18:45:30 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Organizacja kursu obsługi maszyn leśnych:
Harwester, Forwarder - 2013 r.
 
ogłoszenie o zamówieniu harwester Forwarder.pdf

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:52:09 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Organizacja kursu obsługi maszyn leśnych:
Harwester, Forwarder - 2013 r.
 
SWIZ harwester, forwarder 2013r.pdf

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-05-27 13:55:06 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Organizacja obozu szkoleniowego: rozwój
komptencji społecznych i przedsiębiorczości
 
Ogłoszenie o zamówieniu Rozwój kompetencji społecznych i przedsiębiorczości.doc

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:59:17 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
SWIZ rozwój kompetencji społecznych i
przedsiebiorczości
 
SWIZ- obóz szkoleniowy z zakresu kompetencji społecznych i przedsiębiorczości..doc

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-06-11 15:01:38 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Zawiadomienie o wyborze oferty na kurs harwestera
i forwardera
 
zawiadomienie o wyborze oferty harwester forwarder.doc

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-06-13 19:53:57 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Bułgaria
 
zawiadomienieo wyborze oferty Bługaria.doc

Opublikowane przez: Edyta Ślipska | Data wprowadzenia: 2013-06-27 11:26:33 | Data modyfikacji: 2013-05-06 19:03:32.
Data wprowadzenia: 2013-06-27 11:26:33
Opublikowane przez: Edyta Ślipska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
ZSP w Garbatce Letnisko
ul. ul. Hanki Lewandowicz 4
26-930 Garbatka-Letnisko
Dyrektor Szkoły
mgr Mirosław Dziedzicki
Kontakt:
Tel: (48) 621-00-47
Fax:
e-mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl